Dijkplicht voor het nageslacht

26 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: dijkplicht voor het nageslacht.
De dijkcedule van Enspijk uit n1794.

Eeuwenlang zijn de dijken in het rivierengebied onderhouden door de mensen die er woonden en werkten: wie grond bezat aan de dijk, had ‘dijkplicht’. Een dijkvak werd generatie op generatie doorgegeven. De omvang van het dijkvak hing af van de grootte van het grondbezit. Mensen verhuisden, overleden en grond kon worden verkocht. Om overzicht te houden, werden de registers regelmatig bijgehouden.

Familiegeschiedenis

Deze ‘dijkcedullen’ zijn nu een interessante bron voor historische studie en genealogisch onderzoek (familiegeschiedenis). In 1794 stelde de dijkstoel van de Tielerwaard een dijkcedule op voor het dorp Enspijk, tegenover Beesd aan de Linge.

Het waterschapserfgoed

Het archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.