De slingerende Linge

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: de slingerende Linge.
De meanderende Linge tussen Tiel en Gorinchem, 1829.

Oorspronkelijk takte de rivier bij Tiel af van de Waal. Deze sterk meanderende benedenstroom is weergegeven in de kaart uit 1829, door meester-timmerman Jacobus van Toorn. Op de kaart staan alle uitlozingspunten van de polders langs de rivier. Net als het Kanaal van Steenenhoek, dat tien jaar eerder werd gegraven om wateroverlast in de vesting van Gorinchem tegen te gaan.

Versnipperd bestuur

Tal van dorpspolders waterden af op de Linge en het beheer was versnipperd over evenveel colleges. Pas in 1941 kwam er één organisatie: het Waterschap van de Linge. Dit college ging dus over één waterloop en niet over de aangrenzende polders.

Dwars door de Betuwe

Nog altijd is de Linge de belangrijkste rivier voor de afwatering van de Betuwe, Culemborgerwaard en Tielerwaard. Van gemaal de Pannerling bij Doornenburg tot aan het Kolff gemaal bij Steenenhoek. En nog altijd is in Gorinchem bij het Eind de oude monding te zien van de Linge in de Merwede. De Linge is bevaarbaar van Gorinchem tot de eerste stuw bij Geldermalsen.

Waterschapserfgoed

Het rijke archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.