De scheiding van Maas en Waal

29 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: de scheiding van Maas en Waal.
Ontwerp voor de verlegging van de Maas uit 1885; met in de Maas langs de Bommelerwaard in rood de locatie van de sluis bij Andel.

Tussen 1883 en 1904 veranderde de loop van de rivier de Maas ingrijpend. Het project, een initiatief van de bekende ir. Lely, moest een einde maken aan eeuwen van wateroverlast in de wijde omgeving van ’s-Hertogenbosch. Belangrijk was de verlegging van de Maasmond, via de nieuw gegraven Bergsche Maas. Misschien nog belangrijker was de afdamming van de aloude noordelijke rivierloop naar Woudrichem, waar Maas en Waal samenvloeiden.

Andelse sluis

Bij Andel kwam in de dam de Wilhelminasluis voor de scheepvaart. De enorme gedenksteen die koningin Wilhelmina hier onthulde in 1904, staat er nog altijd. ‘De scheiding van Maas en Waal onder verlegging van de uitmonding der Maas naar den Amer’ is een monument in de waterstaatsgeschiedenis. In het jaar 2001 verrees de Kromme Nol kering, een beweegbare schuif die bij extreem hoog water de waterweg bij Aalburg afsluit. Als dat gebeurt, vormen Altena en Bommelerwaard één gesloten dijkring.

Het waterschapserfgoed

Het archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.