De grens bepaald

12 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: de grens bepaald.
De grenspalen aan de Hoge Maasdijk bij Veen.

Overal in het rivierenland staan nog historische dijkpalen. De meeste zijn vrij onherkenbaar en dienden om een dijkvak te markeren. Soms dienden ze om de grens te ‘bepalen’ tussen de vele kleinere polderdistricten die vooraf gingen aan het huidige waterschap.

Veense Palen

Een voorbeeld zijn de bijzondere grenspalen aan de Hoge Maasdijk tussen Veen en Andel in Noord-Brabant. Deze zogeheten Veense Palen, lokaal bekend als de Kaaie Paole, markeren al eeuwenlang de grens tussen de rechtsgebieden van het Waterschap Oudland van Altena en hoogheemraadschap de Hoge Maasdijk van Stad en Lande van Heusden. Op de linkerpaal staan de twee zalmen uit het wapen van het Land van Altena te zien. Op de rechterpaal het rad van Heusden met het jaartal 1785. Waarschijnlijk stonden er ook eerder al palen. Ooit waren de wapens op de huidige palen kleurig beschilderd.

Dijkbewaking

Ook nu nog gebruikt Waterschap Rivierenland dijkpalen om dijkvakken te markeren. Overal op de rivierdijken zijn ze te vinden. Bij hoog water gebruikt de dijkbewaking ze om schades te lokaliseren.

Het waterschapserfgoed

Het rijke archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.