474 voorlopers

21 maart 2018 2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. En in maart is het thema ‘water’. Waterschap Rivierenland duikt in haar erfgoed. Vandaag: 474 voorlopers.
De stamboom van Waterschap Rivierenland.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat in 1950 in het rivierengebied nog 277 organisaties actief waren in het waterbeheer. Polderdistricten en hoogheemraadschappen voor de dijken en overkoepelend waterbeheer. Vele kleine polderbesturen, die vaak per dorp de afwatering regelden. In de vorige eeuw fuseerden zij tot steeds grotere organisaties. In 2002 begon de laatste fusie van voorlopers als Hoogheemraadschap Alm & Biesbosch en Polderdistrict Betuwe.

Dorp en stamboom

In totaal telt het huidige Waterschap Rivierenland 474 rechtsvoorgangers. Hun sporen zijn terug te vinden in het waterschapsarchief. Een ongelofelijk rijke bron van lokale dorpsgeschiedenis en stamboomonderzoek.

Het waterschapserfgoed

Het archief van Waterschap Rivierenland is digitaal in te zien via www.regionaalarchiefrivierenland.nl. Meer over het erfgoed van het waterschap lees je hier. Over de historische voorgangers van Waterschap Rivierenland verscheen deze winter het boekje 'Van Dijkstoel tot Dorpspolder'. Waterschap Rivierenland biedt inwoners van haar werkgebied de mogelijkheid om het boekje te bestellen, zolang de voorraad strekt. Mail uw gegevens naar j.krom@wsrl.nl o.v.v. Erfgoed.